Vad är muskuloskeletala tumörer?

Muskuloskeletala tumörer är tumörsjukdomar som drabbar kroppens rörelseapparat och stödjevävnader, såsom muskler, leder och ben. Denna form av cancersjukdomar är relativt ovanlig och drabbar framför allt barn och unga vuxna. Många av dessa tumörsjukdomar är mycket allvarliga och kräver ofta en svår och omfattande terapi som inkluderar både kirurgi, strålbehandling och farmakologisk behandling.

Även om metoder för diagnostik, liksom för kirurgi och annan behandling, har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna återstår mycket att göra.

Det är utomordentligt väsentligt för dessa patienter, att man genom forskning kan komma fram till nya och förbättrade metoder att ställa rätt diagnos, att kunna bedöma rätt prognos, att välja bästa form av behandling och att utveckla metoder för att höja patienternas livskvalitet.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett internationellt ledande centrum för diagnostik, behandling och forskning kring dessa cancersjukdomar (CMT).

Den forskning som bedrivs vid detta centrum och av andra cancerforskare inom detta område är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Forskningsbidrag

Johan Jansson Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där inkomna bidrag går oavkortat utan administrativa kostnader till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar årligen till styrelsen uppnådda resultat.

Blanketter

Blankett för ansökan om forskningsstöd »
Begäran om förskottsutbetalning av erhållet forskningsbidrag »
Begäran om förskottsutbetalning av erhållet resestipendium »
Begäran om slutbetalning av erhållet resestipendium »
Ekonomisk redovisning av erhållet resestipendium »

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan ladda ner gratis här ».

Spara ner filen på din dator och öppna den med Adobe Acrobat Reader, sedan kan du fylla i fälten direkt i din dator.

 

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2017 delat ut 11,2 miljoner kronor till forskning.

 

Utbetalade bidrag

Under 2017 har 750 000:- utbetalats till följande forskare och stipendiater:

Daniel Andersson,
Christina Berger,
Peter Bergh,
Dolatabadi Soushila,
Fredrik Enlund,
Filges Stefan,
Fereydouni Bentolhoda,
Emma Jonasson
Jon Kindblom,
Anders Ståhlberg, och
Vannas Chrisstoffer.

Under 1998 - 2017 har 11,2 miljoner kronor fördelats mellan i genomsnitt 10 forskare/år.
Dessutom har 5 stycken handikapputrustade bilar utlånats och 2 körkortsutbildningar betalats. Dessutom har 5 stycken Volvo herrgårdsvagnar utlånats på ett år i taget till handikappade ungdomar, som härigenom fått en mycket bättre livskvalitet.