Forskningsbidrag

Johan Jansson Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där inkomna bidrag går oavkortat utan administrativa kostnader till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar årligen till styrelsen uppnådda resultat.

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2017 delat ut 11,2 miljoner kronor till forskning.

Under 2017 har 750 000:- utbetalats till följande forskare och stipendiater:

Daniel Andersson,
Christina Berger,
Peter Bergh,
Dolatabadi Soushila,
Fredrik Enlund,
Filges Stefan,
Fereydouni Bentolhoda,
Emma Jonasson
Jon Kindblom,
Anders Ståhlberg, och
Vannas Chrisstoffer.

Under 1998 – 2017 har 11,2 miljoner kronor fördelats mellan i genomsnitt 10 forskare/år.
Dessutom har 5 stycken handikapputrustade bilar utlånats och 2 körkortsutbildningar betalats. Dessutom har 5 stycken Volvo herrgårdsvagnar utlånats på ett år i taget till handikappade ungdomar, som härigenom fått en mycket bättre livskvalitet.

Blanketter

Dokumenten är nedladdningsbara i pdf-format. För att visa pdf-format behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan ladda ner gratis här ».

Spara ner filen på din dator och öppna den med Adobe Acrobat Reader, sedan kan du fylla i fälten direkt i din dator.

DELA: