Det här är Gabi, dansare

Det här är Gabi, dansare

Amazing Human: Gabi Shull

Meet Gabi, the dancer with a metal leg.

Publicerat av BBC News Lördag 29 oktober 2016

Johan Jansson Stiftelse är jämförelsevis ganska liten men gör och har gjort stor nytta speciellt i dessa sammanhang.

DELA: