GDPR

Johan Jansson Stiftelse 857500-9496 behandling av personuppgifter.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för stiftelsens fullgörande av stadgarnas ändamål. De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samt i vissa fall personnummer och bankkontonummer i samband med utbetalning av erhållet forskningsbidrag.

Endast stiftelsens administratör och revisor har tillgång till dessa uppgifter. Dessa underlag skall enligt gällande bokföringslag arkiveras i sju år.