Forskning

Vad är muskuloskeletala tumörer?

Muskuloskeletala tumörer är tumörsjukdomar som drabbar kroppens rörelseapparat och stödjevävnader, såsom muskler, leder och ben. Denna form av cancersjukdomar är relativt ovanlig och drabbar framför allt barn och unga vuxna. Många av dessa tumörsjukdomar är mycket allvarliga och kräver ofta en svår och omfattande terapi som inkluderar både kirurgi, strålbehandling och farmakologisk behandling.

Även om metoder för diagnostik, liksom för kirurgi och annan behandling, har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna återstår mycket att göra.

Det är utomordentligt väsentligt för dessa patienter, att man genom forskning kan komma fram till nya och förbättrade metoder att ställa rätt diagnos, att kunna bedöma rätt prognos, att välja bästa form av behandling och att utveckla metoder för att höja patienternas livskvalitet.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett internationellt ledande centrum för diagnostik, behandling och forskning kring dessa cancersjukdomar (CMT).

Den forskning som bedrivs vid detta centrum och av andra cancerforskare inom detta område är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2021 delat ut nästan 14 miljoner kronor till forskning.

DELA: