Om stiftelsen

Johan Jansson Stiftelse inrättades den 3:e november 1997 av familjen Kajsa och Harald Jansson och Susanne Hede till minne av deras bortgångne son och make, då 32 år gammal.

10 miljoner kronor donerades till en fond för tumörforskning och en annan fond på 2 miljoner kronor avsattes för personligt stöd till cancerskadade i form av tillhandahållande av handikappanpassade bilar.

Fonden förvaltas av en stiftelse där Kajsa Jansson är ordförande, och sonhustrun Susanne Hede är medlem i styrelsen tillsammans med medicinsk expertis vid Medicinska fakulteten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Bidrag till stiftelsen

Ett ekonomiskt bidrag till stiftelsen kan bidra till en ökad kunskap kring detta cancerområde, som på sikt kan leda till bättre möjligheter till snabb diagnos, bot och förbättrad livskvalitet.

forskning

Tumörforskning och bilstöd

Styrelsen för Johan Jansson Stiftelse har beslutat att avkastningen skall användas till att stötta tre specifika verksamheter, nämligen att:

  1. Främja vetenskaplig verksamhet inom området muskuloskeletal tumörforskning i väst Sverige genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt, samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation.
  2. Stödja verksamheten vid Centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT) vid Medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet.
    CMT bildades 1996 och består av företrädare för områdena ortopedi, patologi, vuxen- och barnonkologi och radiologi. Verksamheten är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och skall bl.a. samordna, effektivisera och förstärka forskningsresurser för detta område av cancerforskning.
  3. Tillhandahålla handikappanpassade bilar för cancerskadade i väst Sverige, vilka själva inte har ekonomiska möjligheter att ha en sådan bil.
    I första hand gäller bilstödet dem som fått funktionshinder på grund av operationer vid muskuloskeletal tumörsjukdom.

Vad är muskuloskeletala tumörer?

Muskuloskeletala tumörer är tumörsjukdomar som drabbar kroppens rörelseapparat och stödjevävnader, såsom muskler, leder och ben. Denna form av cancersjukdomar är relativt ovanlig och drabbar framför allt barn och unga vuxna.

Många av dessa tumörsjukdomar är mycket allvarliga och kräver ofta en svår och omfattande terapi som inkluderar både kirurgi, strålbehandling och farmakologisk behandling.

forskning
DELA: