Forskningsbidrag

Johan Jansson Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där inkomna bidrag går oavkortat utan administrativa kostnader till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar årligen till styrelsen uppnådda resultat.

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2021 delat ut nästan 14 miljoner kronor till forskning.

Under 2021 har 950 000:- utbetalats till följande forskare och stipendiater:

Lisa Andersson
Soushila Dolatabadi
Stefan Filges
Gustav Johansson
Manuel Marcellano
Christoffer Vannas
Parmida Ranji
Emma Jonasson
Tobias Österlund
Peter Bergh
David Wennergren

Under 1998 – 2021 har nästan 14 miljoner kronor fördelats mellan i genomsnitt 10 forskare/år.
Dessutom har 5 stycken handikapputrustade bilar utlånats och 2 körkortsutbildningar betalats. Dessutom har 5 stycken Volvo herrgårdsvagnar utlånats på ett år i taget till handikappade ungdomar, som härigenom fått en mycket bättre livskvalitet.

DELA: