Forskningsbidrag

Johan Jansson Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där inkomna bidrag går oavkortat utan administrativa kostnader till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar årligen till styrelsen uppnådda resultat.

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2018 delat ut 11,9 miljoner kronor till forskning.

Under 2018 har 700 000:- utbetalats till följande forskare och stipendiater:

Daniel Andersson
Ayman Osman
Stefan Filges
Emma Jonasson
Malin Linden
Stefan Lindskog
Parmida Ranji
Florian Puls
Soushila Dolatabadi, och
Christoffer Vannas

Under 1998 – 2018 har 11,9 miljoner kronor fördelats mellan i genomsnitt 10 forskare/år.
Dessutom har 5 stycken handikapputrustade bilar utlånats och 2 körkortsutbildningar betalats. Dessutom har 5 stycken Volvo herrgårdsvagnar utlånats på ett år i taget till handikappade ungdomar, som härigenom fått en mycket bättre livskvalitet.

Blanketter

DELA: