Forskningsbidrag

Johan Jansson Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där inkomna bidrag går oavkortat utan administrativa kostnader till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar årligen till styrelsen uppnådda resultat.

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2021 delat ut nästan 14 miljoner kronor till forskning.

Under 2022 har 840 000:- utbetalats till följande forskare och stipendiater:

Andersson, Daniel
Protein analysis of tumor material in the blood from FET sarcoma patients

Berger, Christina
Livskvalitet efter genomgången djup infektion vid ortopedisk kirurgi för sarkom

Dolatabadi, Soushila
Cell transition and Drug resistance in Human sarcomas at the single-cell level

Filges, Stefan
Ultrasensitive mutation analysis of ciculating cell free tumor DNA in sarcomas

Jonasson, Emma
Heterogeneity and cell fate decisions in myxoid liposarcoma development

Micallef, Peter
Two-tailed PCR for detection of fusion oncogenes in fluid samples

Runnberg, Rickard
Telomerbiologi i FET-onkogen-orsakade sarkom

Vannas, Christopher
Mechanism of HSP90 inhibitor responses in FET-oncogene sarcomas

Wennergren, David
Utvärdering av kirurgisk behandling av angiosarkom

Österlund, Tobias
Identification of patient-specific mutation in sarcoma using NGS

Under 1998 – 2021 har nästan 14 miljoner kronor fördelats mellan i genomsnitt 10 forskare/år.
Dessutom har 5 stycken handikapputrustade bilar utlånats och 2 körkortsutbildningar betalats. Dessutom har 5 stycken Volvo herrgårdsvagnar utlånats på ett år i taget till handikappade ungdomar, som härigenom fått en mycket bättre livskvalitet.

DELA: