hem
Till förmån för tumörforskning och cancerskadade

Johan Janssons Stiftelse

Johan Jansson Stiftelse inrättades den 3:e november 1997 av familjen Kajsa och Harald Jansson och Susanne Hede till minne av deras bortgångne son och make, då 32 år gammal.

hem

Johan Janssons stiftelse understödjer forskningen kring muskuloskeletala tumörer genom stipendier till forskare. Stiftelsen ger även hjälp till drabbade som till följd av sin cancer fått en försämrad livskvalitet.

Johan Jansson Stiftelse delar ut stipendier till sarkomforskningen 30 januari 2024

Johan Jansson Stiftelse har vid en sammankomst den 25 januari vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg delat ut stipendier för 2023 på sammanlagt 750 000 kronor till följande forskare;

  1. Christina Berger, Tumörortopedi, Sahlgrenska. Långtidsuppföljning av megaproteser efter genomgången sarkomkirurgi.
  2. Peter Bergh, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Utvärdering av kirurgisk behandling av angiosarkom.
  3. Wilma Canfjorden, cancercentrum, Sahlgrenska.The impact of deregulated SWI/SNF subunits in cancer.
  4. Anna Gustafsson, cancercentrum, Sahlgrenska. Profiling cellular heterogeneity in FET sarcomas using spatial transkriptomics.
  5. Peter Micaller, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Two-tailed PCR for detection of fusion oncgenes in fluid samples.
  6. Malin Linden, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Impact of FET oncoproteins in SWI/SNF chromatin remodelling complexes in sarcoma.
  7. David Wennergren, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Vilka faktorer påverkar prognosen vid perifera/sekundära chondrosarcom.
  8. Tobias Österlund, doktorand, Cancercentrum, Göteborgs universitet. Identification of patient-specific mutations in sarcoma using NGS.

Utdelningar och gåvor har bidragit till att Johan Jansson Stiftelse under de år Stiftelsen funnits delat ut 15,5 miljoner kronor till forskning.
Ett varmt tack till alla bidragsgivare.

DELA:
Årets forskningsbidrag 10 november 2023

Styrelsen för Johan Jansson Stiftelse har beslutat att utdela 750 000 kronor till 8 forskare inom området muskuloskeletal tumörforskning.
Gåvobreven kommer att delas ut vid en ceremoni i januari 2024 och då publiceras namnen på stipendiaterna.
Forskningen går framåt – Tack alla ni som stöttar Johan Janssons Stiftelse!

DELA:
Johan Jansson Stiftelse har delat ut stipendier. 2 februari 2023
Tack vare generösa gåvor m.m. delar Johan Jansson Stiftelse ut stipendier till åtta forskare som har sin verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Följande forskare har fått stöd för sin sarkomforskning under 2022 och delar på ett sammanlagt belopp på 800 000 kronor.
Gåvobrev delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 26 januari 2023.
Doktoranderna är; Lisa Andersson, Mandy Escobar, Emma Jonasson, Kebede Firaol Tamiru, Malin Linden, Florian Puls, Christoffer Vannas och Tobias Österlund.
Övriga på bilden är styrelsemedlemmar i Stiftelsen.
Forskningen går framåt – Tack alla ni som stöttar Johan Jansson Stiftelse!
DELA:
Johan Jansson Stiftelses 25-årsjubileum 28 april 2022

Johan Jansson Stiftelse bjöd in till 25-årsjubileum den 23 april på Saxå Herrgård med en fantastisk lunch signerad Carl-Jan Granqvist, som även intervjuade Kajsa Jansson i samband med att stiftelsen fyller tjugofem år. Därefter hölls föredragen ”Varför är det lättare att byta en länkarm än en knäled?” av tumörortoped Christina Berger och ”Tumördiagnostik då-nu-sedan” av patolog Magnus Hansson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dagen avslutades med styrelsemöte.
Stort tack till alla som kom denna dag!

 

DELA:
Årets forskningsbidrag 30 november 2021

Under december månad kommer tio forskare att få dela på 840 000 kronor. Gåvobreven kommer att delas ut vid en ceremoni i Januari 2022. Där redovisar forskarna för styrelsen uppnådda resultat.

DELA:
Nya stipendier har utdelats 16 februari 2021

Johan Janssons stiftelse har under 2021 delat ut stipendium till sammanlagt 11 forskare. En summa på 950 000 kommer att användas till fortsatt sarkomforskning.

Läs mer här på Nya Wermlands-Tidningens reportage

DELA:

Tack till alla er som skänker till Johan Janssons Stiftelse!

Tillsammans gör vi framtiden ljusare för de som drabbats av denna cancerform. Forskningen inom detta område är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Gåvor till stiftelsen

Swish: 1239000464
Plusgiro: 90 00 46 – 4
Bankgiro: 5221 – 0366