hem
Till förmån för tumörforskning och cancerskadade

Johan Janssons Stiftelse

Johan Jansson Stiftelse inrättades den 3:e november 1997 av familjen Kajsa och Harald Jansson och Susanne Hede till minne av deras bortgångne son och make, då 32 år gammal.

hem

Johan Janssons stiftelse understödjer forskningen kring muskuloskeletala tumörer genom stipendier till forskare. Stiftelsen ger även hjälp till drabbade som till följd av sin cancer fått en försämrad livskvalitet.

Årets forskningsbidrag 30 november 2021

Under december månad kommer tio forskare att få dela på 840 000 kronor. Gåvobreven kommer att delas ut vid en ceremoni i Januari 2022. Där redovisar forskarna för styrelsen uppnådda resultat.

DELA:
Nya stipendier har utdelats 16 februari 2021

Johan Janssons stiftelse har under 2021 delat ut stipendium till sammanlagt 11 forskare. En summa på 950 000 kommer att användas till fortsatt sarkomforskning.

Läs mer här på Nya Wermlands-Tidningens reportage

DELA:
Årets stipendiater – Johan Jansson Stiftelse 6 februari 2020

Johan Janssons stiftelse har under de 22 år, 1998-2019 som stiftelsen varit verksam, totalt delat ut nästan 13 miljoner kronor till Cancerforskningen.

Den 23:e Januari utdelades årets stipendier till ett totalt belopp på 850.000 kronor till följande 10 forskare; Daniel Andersson, Christina Berger, Mikael Dalén, Soushila Dolatabadi, Stefan Filges, Emma Jonasson, Malin Lindén, Christoffer Vannas, Gustav Johansson, och Tobias Österlund.

Forskningen går framåt – Tack alla ni som stöttar Johan Janssons Stiftelse!

Foto: (från vänster); Örjan Berlin, Gustav Johansson*, Daniel Andersson*, Ulrika Stierner, Christoffer Vannas*, Parmida Ranji*, Christina Berger*, Malin Lindén*, Stefan Filges*, Emma Jonasson*, Tobias Österlund*, Kajsa Jansson, Susanne Hede, Magnus Hansson, Henrik Lundin.

*) Årets stipendiater
Övriga är nuvarande styrelsemedlemmar i Stiftelsen.

DELA:
Föreläsning om cancerforskning 19 oktober 2019

Så spännande och positivt med utvecklingen för cancer/sarkomdrabbade människor!
Framsteg inom cancerforskning, kirurgisk ortopedi och behandling pratades det om den 19 oktober på Stiftelsens föreläsningsdag på Karlskoga Folkhögskola. Ca 150 personer kom för att lyssna på Peter Berg, Ulrika Stierner och Örjan Berlin, alla verksamma på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, därefter bjöd Kajsa Jansson och Susanne Hede samtliga på lunch. Dagen avslutades med styrelsemöte.
Nära 1 miljon kronor kommer vi att dela ut nästa år till stipendiater som vill förbättra och förlänga livet, men också bota patienter.
Stort tack till alla som kom denna dag!

DELA:
Johan Jansson Stiftelse har delat ut stipendier 8 februari 2019

Tack vare generösa gåvor m.m. kan Johan Janssons Stiftelsen åter dela ut stipendier till 10 forskare som har sin verksamhet vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Gåvobrev på tillsammans 700.000 kronor, delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 24 januari 2019!

Stipendiaterna är Daniel Andersson, Ayman Osman, Stefan Filges, Emma Jonasson, Malin Linden, Stefan Lindskog, Parmida Ranji, Florian Puls, Soushila Dolatabadi och Christoffer Vannas.

Under åren 1998-2018 har sammanlagt 11,9 miljoner delats ut.

DELA:
Forskningsresultat 26 april 2018

Totalt har stiftelsen under åren 1998 till 2018 delat ut 11,9 miljoner kronor till forskning

Vi har nu lagt ut en förteckning av många av de vetenskapliga publikationer som publicerats under åren.
Läs mer här »

DELA:

Tack till alla er som skänker till Johan Janssons Stiftelse!

Tillsammans gör vi framtiden ljusare för de som drabbats av denna cancerform. Forskningen inom detta område är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Gåvor till stiftelsen

Swish: 1239000464
Plusgiro: 90 00 46 – 4
Bankgiro: 5221 – 0366