Johan Jansson Stiftelse delar ut stipendier till sarkomforskningen

Johan Jansson Stiftelse har vid en sammankomst den 25 januari vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg delat ut stipendier för 2023 på sammanlagt 750 000 kronor till följande forskare;

  1. Christina Berger, Tumörortopedi, Sahlgrenska. Långtidsuppföljning av megaproteser efter genomgången sarkomkirurgi.
  2. Peter Bergh, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Utvärdering av kirurgisk behandling av angiosarkom.
  3. Wilma Canfjorden, cancercentrum, Sahlgrenska.The impact of deregulated SWI/SNF subunits in cancer.
  4. Anna Gustafsson, cancercentrum, Sahlgrenska. Profiling cellular heterogeneity in FET sarcomas using spatial transkriptomics.
  5. Peter Micaller, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Two-tailed PCR for detection of fusion oncgenes in fluid samples.
  6. Malin Linden, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Impact of FET oncoproteins in SWI/SNF chromatin remodelling complexes in sarcoma.
  7. David Wennergren, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Vilka faktorer påverkar prognosen vid perifera/sekundära chondrosarcom.
  8. Tobias Österlund, doktorand, Cancercentrum, Göteborgs universitet. Identification of patient-specific mutations in sarcoma using NGS.

Utdelningar och gåvor har bidragit till att Johan Jansson Stiftelse under de år Stiftelsen funnits delat ut 15,5 miljoner kronor till forskning.
Ett varmt tack till alla bidragsgivare.

DELA:

Johan Jansson Stiftelse har delat ut stipendier.

Tack vare generösa gåvor m.m. delar Johan Jansson Stiftelse ut stipendier till åtta forskare som har sin verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Följande forskare har fått stöd för sin sarkomforskning under 2022 och delar på ett sammanlagt belopp på 800 000 kronor.
Gåvobrev delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 26 januari 2023.
Doktoranderna är; Lisa Andersson, Mandy Escobar, Emma Jonasson, Kebede Firaol Tamiru, Malin Linden, Florian Puls, Christoffer Vannas och Tobias Österlund.
Övriga på bilden är styrelsemedlemmar i Stiftelsen.
Forskningen går framåt – Tack alla ni som stöttar Johan Jansson Stiftelse!
DELA:

Johan Jansson Stiftelses 25-årsjubileum

Johan Jansson Stiftelse bjöd in till 25-årsjubileum den 23 april på Saxå Herrgård med en fantastisk lunch signerad Carl-Jan Granqvist, som även intervjuade Kajsa Jansson i samband med att stiftelsen fyller tjugofem år. Därefter hölls föredragen ”Varför är det lättare att byta en länkarm än en knäled?” av tumörortoped Christina Berger och ”Tumördiagnostik då-nu-sedan” av patolog Magnus Hansson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dagen avslutades med styrelsemöte.
Stort tack till alla som kom denna dag!

 

DELA:

Årets stipendiater – Johan Jansson Stiftelse

Johan Janssons stiftelse har under de 22 år, 1998-2019 som stiftelsen varit verksam, totalt delat ut nästan 13 miljoner kronor till Cancerforskningen.

Den 23:e Januari utdelades årets stipendier till ett totalt belopp på 850.000 kronor till följande 10 forskare; Daniel Andersson, Christina Berger, Mikael Dalén, Soushila Dolatabadi, Stefan Filges, Emma Jonasson, Malin Lindén, Christoffer Vannas, Gustav Johansson, och Tobias Österlund.

Forskningen går framåt – Tack alla ni som stöttar Johan Janssons Stiftelse!

Foto: (från vänster); Örjan Berlin, Gustav Johansson*, Daniel Andersson*, Ulrika Stierner, Christoffer Vannas*, Parmida Ranji*, Christina Berger*, Malin Lindén*, Stefan Filges*, Emma Jonasson*, Tobias Österlund*, Kajsa Jansson, Susanne Hede, Magnus Hansson, Henrik Lundin.

*) Årets stipendiater
Övriga är nuvarande styrelsemedlemmar i Stiftelsen.

DELA:

Föreläsning om cancerforskning

Så spännande och positivt med utvecklingen för cancer/sarkomdrabbade människor!
Framsteg inom cancerforskning, kirurgisk ortopedi och behandling pratades det om den 19 oktober på Stiftelsens föreläsningsdag på Karlskoga Folkhögskola. Ca 150 personer kom för att lyssna på Peter Berg, Ulrika Stierner och Örjan Berlin, alla verksamma på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, därefter bjöd Kajsa Jansson och Susanne Hede samtliga på lunch. Dagen avslutades med styrelsemöte.
Nära 1 miljon kronor kommer vi att dela ut nästa år till stipendiater som vill förbättra och förlänga livet, men också bota patienter.
Stort tack till alla som kom denna dag!

DELA:

Johan Jansson Stiftelse har delat ut stipendier

Tack vare generösa gåvor m.m. kan Johan Janssons Stiftelsen åter dela ut stipendier till 10 forskare som har sin verksamhet vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Gåvobrev på tillsammans 700.000 kronor, delades ut vid en ceremoni i Göteborg den 24 januari 2019!

Stipendiaterna är Daniel Andersson, Ayman Osman, Stefan Filges, Emma Jonasson, Malin Linden, Stefan Lindskog, Parmida Ranji, Florian Puls, Soushila Dolatabadi och Christoffer Vannas.

Under åren 1998-2018 har sammanlagt 11,9 miljoner delats ut.

DELA: