Donationer

Gåvor till stiftelsen

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett internationellt ledande centrum för Muskuloskeletal Tumör forskning (CMT). Den forskning som bedrivs där och av andra cancerforskare inom detta område, är helt beroende av ekonomiskt stöd från externa fonder och stiftelser.

Johan Janssons Stiftelse utdelar årligen anslag till olika forskningsprojekt där bidragen går oavkortat till forskningen. Forskare som erhåller ekonomiskt stöd till sin forskning redovisar uppnådda resultat till stiftelsens styrelse. Ett ekonomiskt bidrag till stiftelsen kan bidra till en ökad kunskap kring muskuloskeletala tumörsjukdomar, som på sikt kan leda till bättre möjligheter till snabb diagnos, bot och förbättrad livskvalitet.

Stiftelsen har inga anställda och inga arvoden utbetalas till styrelsen. Förvaltningskostnaderna uppgår till i genomsnitt 5% av stiftelsens kapitalinkomster och donationer, resterande medel går oavkortat till forskning och bilstöd.

Kontakta oss gärna!

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi er så snart vi kan.

Ge en gåva

Plusgiro: 90 00 46 – 4
Bankgiro: 5221 – 0366
IBAN: SE32 8000 0845 2593 4895 6427
Swift BIC Code: SWEDSESS

För ytterligare information v.g. kontakta

Kajsa Jansson
Vibäck 354
691 91 Karlskoga

Telefon: 0586-152 70

E-post: info@jj-stiftelse.org

kajsa.ja@telia.com

DELA: