Magnus Hansson
Docent och överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Sahlgrenska univ.sjukhuset Göteborg

Örjan Berlin
Docent och överläkare, Ortopedkliniken Sahlgrenska univ.sjukhuset Göteborg

Ulrika Stierner
Med. dr, överläkare Onk. kliniken Sahlgrenska univ. sjukhuset Göteborg

Owe Orrbäck
Göteborg

Susanne Hede
Karlstad

Kajsa Jansson
Ordförande, Karlskoga

DELA: