Johan Jansson Stiftelse delar ut stipendier till sarkomforskningen

30 januari 2024 Johan Janssons Stiftelse

Johan Jansson Stiftelse delar ut stipendier till sarkomforskningen

Johan Jansson Stiftelse har vid en sammankomst den 25 januari vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg delat ut stipendier för 2023 på sammanlagt 750 000 kronor till följande forskare;

  1. Christina Berger, Tumörortopedi, Sahlgrenska. Långtidsuppföljning av megaproteser efter genomgången sarkomkirurgi.
  2. Peter Bergh, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Utvärdering av kirurgisk behandling av angiosarkom.
  3. Wilma Canfjorden, cancercentrum, Sahlgrenska.The impact of deregulated SWI/SNF subunits in cancer.
  4. Anna Gustafsson, cancercentrum, Sahlgrenska. Profiling cellular heterogeneity in FET sarcomas using spatial transkriptomics.
  5. Peter Micaller, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Two-tailed PCR for detection of fusion oncgenes in fluid samples.
  6. Malin Linden, doktorand; Cancercentrum, Sahlgrenska. Impact of FET oncoproteins in SWI/SNF chromatin remodelling complexes in sarcoma.
  7. David Wennergren, överläkare; Tumörortopedi, Sahlgrenska. Vilka faktorer påverkar prognosen vid perifera/sekundära chondrosarcom.
  8. Tobias Österlund, doktorand, Cancercentrum, Göteborgs universitet. Identification of patient-specific mutations in sarcoma using NGS.

Utdelningar och gåvor har bidragit till att Johan Jansson Stiftelse under de år Stiftelsen funnits delat ut 15,5 miljoner kronor till forskning.
Ett varmt tack till alla bidragsgivare.

DELA: