Stipendier till cancerforskare

Stipendier till cancerforskare

Den 25 januari träffade styrelsen en del av stipendiaterna som redogjorde för sina resultat. Från vänster; Jon Kindblom, Lars-Gunnar Kindblom, Björn Gunteberg, Peter Bergh, Kerstin Hagberg, Susanne Hede, Kajsa Jansson, Emma Jonasson, Ulrika Stierner, Stefan Filges, Soushila Dolatabadi och Owe Orrbeck. Vi hade en mycket intressant och trevlig eftermiddag i samband med utdelning av gåvobreven. Örjan Berlin som ej är med på bilden hade arrangerat dagen.

DELA: